RSSSemua Film Dengan Genre: "Ruby Lin"

Young Sherlock

 • Judul: Young Sherlock
 • Genre: Mystery, Drama
 • Tahun Produksi: 2013
 • Episodes: 40
 • Ratings IMDB:
 • Rated: PG-13
 • Format: OD DTS
 • Total: 5 DVD
 • Harga: 25.000
 • Bahasa: Mandarin
 • Subtitles: Indonesia, Inggris
 • Pemain: Bosco Wong, Qi Wei, Ma Tianyu, Sun Xiaoxiao, Ruby Lin

(more…)

Flowers in Fog

Flowers-In-Fog

 • Judul: Flowers in Fog
 • Judul Alias: Hua Fei Hua Wu Fei Wu
 • Genre: Romance
 • Tahun Produksi: 2013-August-06 to 2013-August-28
 • Episodes: 54
 • Rated: PG
 • Format: OD DTS
 • Total: 6 DVD
 • Harga: 30.000
 • Bahasa: Mandarin
 • Subtitles: Indonesia, Inggris
 • Pemain: Li Sheng, Zhang Rui, Ruby Lin, Joo Jin Mo, Wan Qian, Yang Zi, Yao Yuan Hao

(more…)

Fallen City

 • Judul: Fallen City
 • Genre: Drama, Romance
 • Tahun Produksi: 2013
 • Durasi: 100 min
 • Rated: R
 • Format: OD DTS R1
 • Total: 1 DVD
 • Harga: 5.000
 • Bahasa: Mandarin
 • Subtitles: Indonesia, Inggris
 • Pemain: Huang Jue, Ruby Lin, Ding Yongtai

(more…)

The House


Judul: The House
Genre: Horror, Thriller
Tahun Produksi: 28 March 2013
Format: OD DTS
Total: 1 DVD
Harga: 5.000
Bahasa: Mandarin
Subtitles: Indonesia + Inggris
Pemain: Ruby Lin, Patrick Tam, Victor Chen, Na Wei, Cheung Tat- Ming, Miao Haojun, Bai Liuxi

(more…)

Drama Go Go Go

Judul: Drama Go Go Go
Genre: Romance, Comedy
Tahun Produksi: 2012
Format: OD DTS
Episodes: 30
Total: 4 disks
Harga: 20.000
Bahasa: Mandarin
Subtitles: Indonesia + Inggris
Pemain: Ruby Lin, Jiro Wang, Lin Geng Xin, Maggie Wu, Hu Bing, Zhang Lun Shuo, Hua Yi Han, Wang Yu, Peter Ho

(more…)